dd/mm/yyyy

Xuất khẩu 10.000 tấn trái cây

Trên 10.000 tấn trái cây xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai

Từ ngày 27/6 - thời điểm thông quan trở lại đến nay, đã có trên 10.000 tấn trái cây Việt Nam xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).