dd/mm/yyyy

Xã vùng cao lai châu

Xã vùng cao Lai Châu xây dựng nông sản đặc trưng thành sản phẩm OCOP

Khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, xã vùng cao Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) đang xây dựng nông sản đặc trưng thành sản phẩm OCOP, mở rộng thì trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập...


Xã vùng cao Lai Châu triển khai hệ thống Camera an ninh

Chiều 18/9, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) ra mắt mô hình "Camera giám sát, đảm bảo an ninh, trật tự"…


Dẫn đủ nước về ruộng, một xã vùng cao của Lai Châu thu được 900 tấn lương thực

Khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi giúp nông dân xã Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) đảm bảo sản xuất đúng khung thời vụ, nâng cao năng suất cây trồng.