dd/mm/yyyy

Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Nậm Manh vượt khó xây dựng nông thôn mới

Trong điều kiện khó khăn bộn bề, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


Hang Chú vượt khó xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm nỗ lực, vượt khó trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã đạt 12/19 tiêu chí và 35/49 chỉ tiêu. Nhờ đó, diện mạo nông thôn nơi đây đang từng ngày khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.