dd/mm/yyyy

Viên chức

2 điểm yếu nào cần giải quyết nếu muốn cải cách tiền lương thành công?

Chưa bao giờ chúng ta lại có điều kiện "cần và đủ" thế này để cải cách tiền lương. Việc cần làm lúc này chính là khắc phục các điểm yếu, tăng tốc để triển khai cải cách tiền lương.


Viên chức thôi việc có được hưởng trợ cấp gì không?

Bạn đọc Nguyễn Thị Nguyệt Lam hỏi: Tôi là giáo viên mầm non biên chế từ tháng 9.2014 đến hết tháng 6.2023 thì tôi xin nghỉ việc. Với thời gian công tác ở vị trí là viên chức , tôi tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì khi nghỉ việc tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?


Mức lương công chức tập sự mới nhất năm 2023

Công chức được tuyển dụng, trong thời gian tập sự được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và có mức lương, bảng lương riêng.


Quy định mới nhất về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ tháng 9 năm 2023

Từ giữa tháng 9/2023, theo nghị định mới của Chính phủ thì cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật thì được lùi lại đánh giá, xếp loại vào năm sau…


Bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng cho công chức năm 2023 mới nhất

Tiền lương cơ sở tăng khiến cho việc xác định thang, bảng lương theo vị trí việc làm cũng có những thay đổi. Theo đó, sẽ có 5 bảng lương cán bộ, công chức được áp dụng khi cải cách tiền lương.


Những điểm mới về phụ cấp thu hút công chức, viên chức kể từ 1/7/2023

Những cán bộ, công chức, viên chức người lao động về làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn sẽ được nhận các loại phụ cấp thu hút. Mức phụ cấp thu hút sẽ tăng lên theo mức tăng của tiền lương cơ sở.


Công chức, viên chức bị tinh giản biên chế muốn hưởng nguyên lương cần biết điều này

Khi bị tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức không chỉ được nhận trợ cấp nghỉ việc mà còn được hưởng nguyên lương trong thời gian đi học nghề.


Gỡ thế bí trong việc lấy nguồn kinh phí giải quyết tinh giản biên chế đơn vị sự nghiệp công

Hiện nay nhiều đơn vị sự nghiệp công lập đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp nguồn để thực hiện tinh giản biên chế. Để giải quyết vấn đề này, mới đây Bộ Tài chính đã phải dự thảo thông tư hướng dẫn về vấn đề này.


Choáng với mức tiền thưởng các giải thưởng cao quý của Nhà nước mới nhất

Lương cơ sở tăng làm cho mức tiền thưởng cũng tăng theo. Trong đó mức tiền thưởng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Giải thưởng Nhà nước" là cao nhất, mức thưởng lên tới gần nửa tỷ đồng.


Ngoài chế độ tiền lương, cán bộ, công chức xã được hưởng những khoản phụ cấp nào?

Ngoài tiền lương theo quy định, cán bộ, công chức cấp xã còn được hưởng các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có).