dd/mm/yyyy

Tômm nước lợ

Sóc Trăng: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào vụ nuôi tôm nước lợ mới

Người nuôi tôm Sóc Trăng đã bắt đầu khởi động vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 với kỳ vọng về giá cả, thời tiết và tiêu thụ.