dd/mm/yyyy

thức ăn cho tôm hùm

Cào ốc ruốc làm thức ăn cho tôm hùm ở biển Long Hải

Ở thị trấn Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều nông dân đã sáng chế ra chiếc cào độc đáo để cào ốc ruốc trên biển đem bán cho cơ sở thu mua làm thức ăn cho tôm hùm.