dd/mm/yyyy

Thắt chặt chi tiêu

Australia: Người dân cũng phải "thắt lưng buộc bụng" do lạm phát tăng cao

Lạm phát tăng cao ở mức kỷ lục đang ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của người dân Australia. Trước thực tế này, chi tiêu của các gia đình được thắt chặt để dành ngân sách cho những khoản chi thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu.