dd/mm/yyyy

Thả động vật quý hiếm về tự nhiên

Quảng Bình: Rắn hổ mang chúa quý hiếm dài 1,5 mét, có tên trong sách đỏ vừa được thả về tự nhiên

Nhận thấy rắn hổ mang chúa là loài động vật quý hiếm nhóm IB cần bảo vệ, một người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng ý giao nộp lại cá thể rắn này để thả về tự nhiên.