dd/mm/yyyy

Sơn La chuyển đổi số

Chuyển đổi số vùng cao Sơn La: Từ nông nghiệp công nghệ cao, nông dân làm giàu trên sàn thương mại điện tử (Bài 4)

Nông dân Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số trong canh tác đến quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.


Chuyển đổi số vùng cao Sơn La: Ấn tượng chợ 4.0 không dùng tiền mặt, người dân "từ ngại đến mê" (Bài 3)

Mô hình chợ 4.0 tại thành phố Sơn La (Sơn La) đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt dù ban đầu còn ngại ngùng.


Nông dân Sơn La với chuyển đổi số

Hội Nông dân Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ.