dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • Phong Thổ dốc sức giải ngân vốn đầu tư công

Phong Thổ dốc sức giải ngân vốn đầu tư công

Phong Thổ dốc sức giải ngân vốn đầu tư công

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.