dd/mm/yyyy

Phòng nông nghiệp huyện mộc châu

Mộc Châu hỗ trợ và tập huấn khoa học kỹ thuật, giúp nông dân làm giàu

Nhiều năm qua, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu (Sơn La) đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và chuyển giao khoa học, công nghệ đến bà con nông dân. Qua đó, giúp người dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và làm giàu.