dd/mm/yyyy

Phòng GDĐT TP. Lào Cai

Tp. Lào Cai khai bút đầu xuân năm mới

Ngày 30/1, Phòng GDĐT TP. Lào Cai đã tổ chức khai bút đầu xuân Quý Mão năm 2023 và gặp mặt cán bộ, quản lý ngành giáo dục trên địa bàn Tp. Lào Cai .