dd/mm/yyyy

Phát triển số

Nông dân Sơn La với chuyển đổi số

Hội Nông dân Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói về phát triển số, kinh tế số

Phát triển xanh và phát triển số là giải pháp phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay và là sự phát triển chủ đạo của nửa đầu thế kỷ 21 để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Dưới đây là bài viết của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về vấn đề này.