dd/mm/yyyy

Phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động cụ thể.