dd/mm/yyyy

Nông dân Chiềng Khoang

Nông thôn Tây Bắc: Nông dân Chiềng Khoang xuống đồng gieo cấy lúa xuân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết ấm dần lên, bà con nhân dân xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đang khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân. Phấn đấu năm nay, toàn xã Chiềng Khoang sẽ gieo cấy gần 200 ha lúa nước, chủ yếu là các loại giống nếp 97, 87...