dd/mm/yyyy

Nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thừa Thiên Huế được hỗ trợ nguồn lực xây dựng nông thôn mới trị giá tiền tỷ

Tại lễ phát động ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023, Trung ương Đoàn đã hỗ trợ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn, bản trị giá tiền tỷ.


Bí nguồn lực, huyện Mỹ Đức tìm cách bứt phá

Đến nay, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mới có 9/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Huyện còn 12 xã đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí NTM, song khó khăn về nguồn lực đang cản bước tiến quá trình xây dựng NTM tại địa phương này.


Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), tỉnh Điện Biên đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành thêm 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong đó, riêng huyện Điện Biên đăng ký 15 xã.


“Quê hương 5 tấn” đi đầu trong xây dựng NTM

Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Thái Bình trở thành "quê hương 5 tấn" đầu tiên ở miền Bắc (1966), ngày nay năng suất lúa đã tăng gấp 2-3 lần và nông nghiệp vẫn đang giữ vị trí đầu tàu của nền kinh tế nơi đây. Và Thái Bình vẫn là nơi đi đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).