dd/mm/yyyy

người dân Sa Pa

Trồng rau trái vụ ở Sa Pa, nông dân ung dung bán bao nhiêu cũng hết, tiền thu đầy túi

Đây là mô hình giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng gia tăng giá trị và phát triển nông nghiệp hàng hóa được Hội Nông dân thị xã Sa Pa hỗ trợ thực hiện.