dd/mm/yyyy

Người đàn ông trở về từ tỉnh Bắc Giang

Cần Thơ: Người đàn ông trở về từ Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2

Ngành y tế TP.Cần Thơ vừa phát hiện một người đàn ông trở về từ tỉnh Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2.