dd/mm/yyyy

Lịch gieo trồng vụ chiêm xuân

Thêm một vụ lúa xuân thắng lợi trên đất Mai Sơn

Huyện Mai Sơn (Sơn La) đang thu hoạch vụ lúa chiêm xuân, giải phóng đất để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Vụ xuân năm nay được mùa, năng suất đạt gần 60 tạ/ha.


Thanh Hóa: Hơn 200 ha đất nông nghiệp “khát” trước vụ chiêm Xuân

Theo hướng dẫn lịch gieo trồng vụ chiêm Xuân 2019-2020, tại huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), ngày 25-30/12 bắt đầu xuống giống trà lúa Xuân chính. Nhưng hiện nay, nỗi lo lớn nhất của người dân thị trấn Quảng Xương là hơn 200 ha đất nông nghiệp "màu mỡ" của 600 hộ đang "khát nước", có nguy cơ bỏ hoang cho cỏ mọc.