dd/mm/yyyy

Huyện mai châu kích hoạt các giải pháp phòng dịch

Huyện Mai Châu (Hoà Bình): Kích hoạt các biện pháp cao nhất phòng chống dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Châu (Hoà Bình đang diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao nhất, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.