dd/mm/yyyy

Hội nông dân sơn la giao lưu găp gỡ với hội nông dân tỉnh hoà bình

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Ký kết tợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Ngày 12/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Hội Nông dân TP. Hà Nội, Hoà Bình và Yên Bái. Tại buổi giao lưu, gặp gỡ, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân TP. Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2023, nhằm học tập kinh nghiệm trong công tác Hội...