dd/mm/yyyy

Hàng A Sở

Chi Hội trưởng Nông dân Sơn La lãi hơn 1 tỷ/năm nhờ cây ăn quả

Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân Hàng A Sở (Sơn La) đã đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả. Đến nay, ông Sở lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.


Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 ở Sơn La thu hơn nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng cam đường canh

Với những nỗ lực, cố gắng trong cả một quá trình, ông Hàng A Sở (dân tộc Mông, sinh năm 1955, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) được bình chọn là "Nông dân Việt Nam Việt Nam xuất sắc 2022". Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng cam đường canh, ông Sở thu hơn nửa tỷ/năm.


Đói phải ăn củ mài từ bé, nay một người dân tộc Mông ở Sơn La là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022"

Sinh ra trong một gia đình có tới 11 anh chị em nên ông Hàng A Sở, dân tộc Mông ở Sơn La – người được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022” từng phải ăn củ mài từ bé. Với quyết tâm thoát nghèo, ông Sở đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, nhờ đó ông lãi 1,2 tỷ/năm.