dd/mm/yyyy

Hải sản quá lứa

Hơn 100.000 tấn hải sản đã quá lứa: Ngư dân Quảng Ninh đứng ngồi không yên

Qua khảo sát sơ bộ của Sở NNPTNT và đánh giá từ các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh, sản lượng thủy sản dự kiến từ nay đến hết năm 2020 ước đạt 103.211 tấn. Thời điểm hiện tại, hải sản các loại đến kỳ thu hoạch chậm tiêu thụ, không xuất khẩu được, chủ yếu tiêu thụ trong nước.