dd/mm/yyyy

Giang Ma

Trồng cây ra quả xanh bóng, sai trĩu, nông dân Lai Châu lãi trăm triệu/năm

Chuyển từ trồng ngô, lúa một vụ sang trồng bí xanh, nông dân xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu cả trăm triệu đồng/năm…


Lai Châu: Tiềm năng phát triển cây bí xanh trên đất Tam Đường

Sáng ngày 11/8, UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) tổ chức hội thảo mô hình liên kết trồng bí đao xanh Nova 209 vụ xuân hè năm 2022 trên địa bàn xã Giang Ma.