dd/mm/yyyy

Giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking – giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt tại Phù Yên

Năm 2014, Agribank E-Mobile Banking được triển khai tại Agribank Chi nhánh Phù Yên (Sơn La) chỉ với 15 khách hàng đăng ký. Tuy nhiên, với tiện ích của ứng dụng này thì đến nay đã có hơn 16 nghìn khách hàng đăng ký sử dụng; qua đó, góp phần giảm tải thời gian, chi phí đi lại cho khách hàng và cung ứng tiền mặt…