dd/mm/yyyy

đục hà

Miệt mài đánh hà, bắt ốc trên vịnh Hạ Long kiếm tiền trăm mỗi ngày

Hàng chục năm nay có nhiều phụ nữ gắn bó với công việc đánh hà, bắt ốc dưới chân núi vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.