dd/mm/yyyy

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Thành phố Lai Châu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư

Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu (Lai Châu) đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo tiến độ...


TT-Huế: Thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt hỗ trợ các nhà đầu tư

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án và thúc đẩy, thu hút đầu tư vào tỉnh.