dd/mm/yyyy

Đảng bộ huyện Mộc Châu

Đảng bộ huyện Mộc Châu: Một nhiệm kỳ nhìn lại

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn. Đồng thời, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra.