dd/mm/yyyy

Công nhân lao động khó khăn vì covid-19

Liên đoàn Lao động TP.HCM kiến nghị hỗ trợ thêm cho 31.000 lao động "3 tại chỗ"

Liên đoàn Lao động TP.HCM kiến nghị Công đoàn Việt Nam hỗ trợ thêm cho 31.000 lao động tại siêu thị, trường học thực hiện "3 tại chỗ".