dd/mm/yyyy

Chương trìnhh OCOP trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Sơn La: Tập huấn Chương trình OCOP năm 2022

Sáng 27/9, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn đào tạo kiến thức Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2022.