dd/mm/yyyy

Chủ tịch hội nông dân tỉnh quảng ninh

Người thay ông Lê Hùng Sơn giữ cương vị Chủ tịch huyện Cô Tô là ai?

Ông Nguyễn Việt Dũng - người vừa được HĐND huyện Cô Tô bỏ phiếu bầu làm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô từng nắm giữ cương vị Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh.