dd/mm/yyyy

Chiêm xuân

Hải Dương: Hơn 450ha lúa bị chết, Trưởng phòng NNPTNT huyện Tứ Kỳ phủ nhận "lúa chết do nhiễm mặn"

Theo chia sẻ của nông dân trên địa bàn các xã Quang Trung, Tiên Động, Cộng Lạc, Ngọc Kỳ của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), tình trạng lúa chết bắt đầu từ giữa tháng 1, nhiều nhất là giữa tháng 2 đến nay. Lúa sau khi gieo vãi khoảng 1 tuần có hiện tượng bị vàng, úa, rễ bị thối và chết dần.


Nông thôn Tây Bắc: Nông dân Chiềng Khoang xuống đồng gieo cấy lúa xuân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết ấm dần lên, bà con nhân dân xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đang khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân. Phấn đấu năm nay, toàn xã Chiềng Khoang sẽ gieo cấy gần 200 ha lúa nước, chủ yếu là các loại giống nếp 97, 87...