dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNPTNT) vừa có văn bản số 908/CCPT-ATTP ngày 28/9/2023 gửi các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng, các cơ sở bao gói thủy sản sống xuất khẩu vào Trung Quốc về việc chủ động kế hoạch xuất khẩu thủy sản sống sang Trung Quốc.


Giữa bão Covid-19, Hải quan Quảng Ninh thu NSNN trên 3.100 tỷ đồng

Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trong quý I/2020, Hải quan Quảng Ninh thu NSNN vẫn đạt trên 3.100 tỷ đồng.


Hải quan Móng Cái thu ngân sách tăng 25%

Hết quý I/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) thu ngân sách nhà nước đạt 231 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019.


Quảng Ninh: 162 container hàng hóa XNK qua cầu Bắc Luân II

Từ ngày 7/2 đến 20/2 đã có 162 xe container hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua cầu Bắc Luân II.


Quảng Ninh: 162 container hàng hóa XNK qua cầu Bắc Luân II

Từ ngày 7/2 đến 20/2 đã có 162 xe container hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua cầu Bắc Luân II.