dd/mm/yyyy

Cháu bé trả lại tiền

Cháu bé lớp 5 trả lại cụ ông 19 triệu bị rơi

Trên đường đi học về, em Nguyễn Nhật Minh đã nhặt được số tiền 19 triệu và ngay lập tức đã gửi trả người đánh rơi.