dd/mm/yyyy

Cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS

Sở GDĐT Sơn La sẵn sàng được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS

Sáng 22/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình bế mạc đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018).