dd/mm/yyyy

1.200 gốc chanh leo bị chặt phá

1.200 gốc chanh leo sắp thu hoạch bị chặt phá, thiệt hại gần 1 tỉ đồng

Một vụ phá hoại tài sản nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) khi hàng nghìn gốc chanh leo bị chặt phá, ước thiệt hại gần 1 tỉ đồng.