dd/mm/yyyy

quỹ hỗ trợ nông dân

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân Lào Cai xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, nhiều hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Lào Cai đã xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, vươn lên ổn định cuộc sống và có những đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững

Các cấp Hội nông dân Sơn La đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.


Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"

Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện giúp nhiều hội viên nông dân mở rộng quy mô kinh tế, nầng cao thu nhập. Tuy nhiên, phần lớn các hội viên nông dân đều có mong muốn được nâng mức cho vay, kéo dài thời hạn cho vay kéo dài thời hạn vay để người dân kịp xoay vòng vốn...


Lai Châu: Bàn giải pháp triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Tại hội nghị bàn giải pháp triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2024, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gợi mở nhiều nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.


Quỹ hỗ trợ nông dân, thúc đẩy hội viên phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Phát huy hiệu quả các nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.


Hội Nông dân huyện Sìn Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã giành được nhiều kết quả khả quan trong phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn ưu đãi này, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho hội viên, nông dân trên địa bàn.


Điện Biên Đông: Dồn nguồn lực để giúp cho người dân tự vươn lên thoát nghèo

Tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, huyện Ðiện Biên Ðông (Điện Biên) đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn, thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn. Nhiều mô hình sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập.


Hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân ở Sa Pa

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều hội viên nông dân, các HTX, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.


Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân

Ngày 30/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và thực hiện ủy thác ngân hàng thông qua tổ chức Hội Nông dân năm 2023.


Nông dân Tam Đường sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Nhiều hộ nông dân tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường, Lai Châu đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân vào sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu.