dd/mm/yyyy

Yên Châu: Phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu

Từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Châu đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển cây ăn quả phù hợp khí hậu, đất đai của địa phương...
Yên Châu: Phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu   - Ảnh 1.

Nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Mùa Xuân.

Yên Châu có hơn 11.300 ha cây ăn quả

Huyện Yên Châu đã chuyển đổi được 7.480 ha diện tích đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện có hơn 11.300 ha chủ yếu là  xoài, nhãn, mận hậu, chuối, chanh leo...  Sản lượng ước đạt 90.270 tấn quả/năm.

Để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; cũng như thử nghiệm các giống cây ăn quả mới (xoài Đài Loan, xoài Thái, nhãn chín muộn, chanh leo, cây bơ, lê… huyện yên Châu đã hành lập 62 HTX trồng cây ăn quả.

Có được những kết quả đó, huyện Yên Châu tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì và phát triển các sản phẩm đã được bảo hộ trên địa bàn huyện. Bảo vệ và phát triển có hiệu quả thương hiệu xoài tròn Yên Châu đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2012; phát triển nhãn hiệu chứng nhận chuối Yên Châu.

Các tổ chức hội, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các HTX, người dân về các văn bản pháp luật về công nghệ, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; quản lý tốt các HTX, hộ kinh doanh đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Sơn La gồm xoài Sơn La, nhãn Sơn La, mận Sơn La, bơ Sơn La cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Yên Châu: Phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu   - Ảnh 2.

Xoài tròn là thương hiệu riêng vốn có ở vùng đất Yên Châu (Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Trong năm 2022, huyện Yên Châu đã được Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La cấp quyền sử dụng nhãn hiệu gồm: “Nhãn Sơn La”, “Mận Sơn La”, “Bơ Sơn La”, “Xoài Sơn La” và “Xoài Yên Châu” cho 21 HTX trên địa bàn huyện. Đây là tiến hiệu mừng cho các HTX để phục vụ tổ chức sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản cho nông dân.

Đồng thời, huyện Yên Châu cũng được tỉnh Sơn La cấp chứng nhận cho 35 Hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích sản xuất 674,8 ha cây ăn quả và rau sạch. Quản lý, giám sát 46 mã số vùng trồng với diện tích cây ăn quả được cấp mã 985 ha và 15 cơ sở đóng gói trên địa bàn huyện. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng 4 kho lạnh để bảo quản sản phẩm nông sản; 1 dây chuyền, thiết bị sơ chế đóng gói xoài; 15 lò sấy hơi nhiệt sản phẩm nhãn và nông sản khác.

Huyện Yên Châu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với doanh nghiệp, HTX tìm kiếm kết nối, mời gọi các doanh nghiệp, các đơn vị đầu mối mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện. Nhờ vậy, năm 2022, tổng sản lượng nông sản tiêu thụ, xuất khẩu đạt của huyện đạt 89.520 tấn, với doanh thu đạt trên 530 tỷ đồng. 

Trong đó, xuất khẩu hơn 2.200 tấn xoài, chuối sang thị trường Trung Quốc; 204 tấn nhãn chín muộn sang các thị trường Anh Quốc... 

Yên Châu: Phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu   - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm nông sản của huyện Yên Châu được quảng bá tại Hội nghị kết nối tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Quàng Văn Xuân, Giám đốc HTX nông nghiệp Xuân Tiến, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, chia sẻ: Tôi đã được tham gia các Hội nghị, Hội thảo, lớp tập huấn về nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Từ đó, HTX đã lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn để quảng bá, giới thiệu lên sàn thương mại điện tử Voso.vn. Nhất là phát triển có hiệu quả thương hiệu xoài tròn Yên Châu đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2012. 

Yên Châu tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hữu cơ, bền vững, có giá trị kinh tế cao. Tập chung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi khép kín với các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh, liên kết bao tiêu sản phẩm; sản xuất theo đơn đặt hàng.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân đầu tư thâm canh, áp dụng công nghệ cao vào phát triển cây ăn quả, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, nâng cao giá trị cho cây trồng chủ lực, thế mạnh phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện như, cây mận hậu, nhãn chín muộn, xoài và phát triển cây trồng mới phù hợp lê VH 6, dâu tây.

Yên Châu: Phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu   - Ảnh 4.

Phát triển trồng cây dâu tây đang là một trong những cây trồng mới được người dân huyện Yên Châu lựa chọn để nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục quốc gia, các chính sách hỗ trợ của tỉnh để phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn... để phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tạo điều kiện thu hút khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông sản. Liên kết với các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh sản xuất vùng nguyên liệu như Doveco...

Đặc biệt là huyện Yên Châu sẽ tăng cường thúc đẩy các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, mở các lớp tập huấn để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Duy trì và phát triển thương hiệu và nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm nông nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Mùa Xuân