dd/mm/yyyy

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn các dự án nông nghiệp

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức họp tháo gỡ khó khăn các dự án ngoài ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nông nghiệp Lai Châu có nhiều tiềm năng lớn để phát triển

Tính đến tháng 8/2022, Lai Châu có 43 dự án được triển khai với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5.871,357 tỷ đồng. Trong đó dự án hoàn thành 22 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.455,238 tỷ đồng, dự án đang triển khai 16 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.196,43 tỷ đồng và 5 dự án không triển khai thực hiện…

Lai Châu: Họp thác gỡ khó khăn các dự án nông nghiệp - Ảnh 1.

Đến nay Lai Châu có 16 dự án đang triển khai, tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.196,43 tỷ đồng và 5 dự án không triển khai thực hiện. Ảnh Bảo Anh

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh đã ký 11 Biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư về các dự án như: Đầu tư trồng và phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Phát triển cây lâm nghiệp tại Tân Uyên. Phát triển trồng dứa, chanh leo và các loại cây rau, củ, quả và nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn và dự án nuôi trồng thủy sản xuất khẩu; phát triển chăn nuôi ong trên địa bàn tỉnh Lai Châu… Đến nay nhiều dự án đang được triển khai thực hiện.

Các đại biểu đã tập trung nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án ngoài ngân sách Nhà nước nhất là về đất đai, điều chỉnh quy hoạch, đường dây truyền tải, môi trường… Đồng thời đề xuất, kiến nghị và đưa ra những giải pháp để triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Lai Châu: Họp thác gỡ khó khăn các dự án nông nghiệp - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh tại hội nghị, các cấp, các ngành phải cầm tay chỉ việc, phải đi đến cùng... (Ảnh Bảo Anh)

Tại hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai các dự án ngoài ngân sách Nhà nước và sự tâm huyết, trách nhiệm của các Nhà đầu tư nên đã đạt được những tín hiệu đáng mừng trong thời gian qua.

Đồng thời khẳng định triển khai các dự án đã khó, nhưng triển khai các dự án về nông nghiệp càng khó hơn. Chính vì vậy, đối với triển khai các dự án về nông nghiệp liên kết với nông dân, Nhà nước chỉ làm công tác điều phối không là chưa đủ mà đòi hỏi các cấp, các ngành phải cầm tay chỉ việc, phải đi đến cùng; cố gắng, trách nhiệm hết sức để đưa các kết quả của hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thực sự đi vào đời sống thực…

Bảo Anh