dd/mm/yyyy

Lai Châu: Rà soát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 9/8, UBND tỉnh Lai Châu đã họp với các thành viên liên quan, rà soát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu đã giao các cơ quan chuyên môn xây dựng và ban hành cơ chế chính sách, dự kiến hoàn thành trong quý III, IV năm 2022 bao gồm các dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu như Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các cấp chính quyền Lai Châu nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 

Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Rà soát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh Bảo Anh

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền); ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu đã báo cáo việc rà soát những công việc đã thực hiện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; tiến độ những công việc cần phải xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu trong thời gian tới và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Lai Châu: Rà soát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 2.

Kết luận buổi họp, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của một số sở, ngành, địa phương đã rất chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh Bảo Anh

Thời gian tới, các cấp, ngành tỉnh Lai Châu tiếp tục rà soát lại các phần nhiệm vụ được giao,thực hiện quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Bảo Anh