dd/mm/yyyy

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Vân Hồ (Sơn La) đã lồng ghép nhiều nguồn vốn, ưu tiên đầu tư phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Clip: Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện khó khăn có nhiều dân tộc thiểu số

Vân Hồ (Sơn La) một trong những huyện nghèo của tỉnh Sơn La với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Để đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao, địa phương này đang tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Những ngày tháng 8, chúng tôi có dịp trở lại bản Khòng xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ (Sơn La). Bản có hơn với hơn 60 hộ dân là đồng bào dân tộc Thái. Cuộc sống của người dân nơi đây nhưng năm trước đây vô cùng khó khăn, thu nhập thì hạn hẹp, đối sống thì thiều thốn. Thế nhưng nhờ triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, người dân nơi đây đến nay đã có nhiều thay đổi

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang mang đến nhiều đổi thay cho các địa phương ở Vân Hồ (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Chị Ngần Thị Đạt, Bản Khòng xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ (Sơn La), cuối năm 2020, cùng với hơn 20 hộ gia đình trong bản được nhà nước hỗ trợ con giống, theo nguồn vốn 30a, chỉ sau 2 năm gia đình chị, cùng các hộ dân trong bản đa phát triển và nhân rộng đàn dê của nhà, qua đó góp phần ổn định đời sống.

"Nuôi dê thì ít bệnh tật, cỏ thì xung quanh nhà mình có nên không gặp nhiều khó khăn, mình nuôi thì bây giờ cũng đẻ được năm con, kinh tế cũng khá giả hơn" chị Ngần nói.

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Chị Ngần Thị Đạt, Bản Khòng xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ (Sơn La) có thu nhập ổn định từ các chính sách hỗ trợ chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Chăm lo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Vì Văn Huy Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa, Vân Hồ, Sơn La Cho biết: Trong số đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chiềng Khoa nói chung và các đối tượng được hỗ trợ, tới này sẽ đề nghị huyện và bộ phận chuyên môn xuống trực tiếp hướng dẫn cho những hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, về kĩ thuật chăn nuôi hướng dẫn họ để họ nắm được cách phòng bệnh và phát triển, hướng tới nhân rộng đến các hộ dân tộc thiểu số.

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

Từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện Vân Hồ (Sơn La) có bước chuyển biến tích cực theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... bước làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Dân tộc huyện Vân Hồ, Sơn La cho biết: Huyện Vân Hồ có 118 bản thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có đến 96 bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Vân Hồ hỗ trợ đầu tư xây dựng 15 công trình giao thông, giáo dục, nhà văn hóa, nước sinh hoạt; hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng sửa chữa 3 công trình giao thông tới khu sản xuất cho các bản đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Xuân, Tân Xuân, Song Khủa; hỗ trợ hơn 58.273 cây giống ăn quả cho 419 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã vùng 3, xã biên giới, xã vùng 2 có bản đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng xây dựng 5 nhà văn hóa bản tại các xã Quang Minh, Suối Bàng, Mường Tè, Chiềng Yên; hỗ trợ tập huấn, học tập kinh nghiệm, phục dựng lễ hội truyền thống; cấp bồn chứa nước sinh hoạt cho 90 hộ DTTS nghèo tại các xã Mường Tè, Chiềng Yên với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 4%-5%/năm.  

"Trong thời gian tới phòng dân tộc sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, cùng triển khai tổng thể 3 chương trình, sẽ tham mưu cho huyện thực hiện tốt sử dụng nguồn vốn trong việc đầu tư hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, để nâng cao vật chất đời sống tinh thần cho bà con, hỗ trợ về đời sống giáo dục, phát huy bản sắc dân tộc" ông Cường nói.

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 6.

Sơn La: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 7.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Hồ đang từng bước được cải thiện, tạo niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ sẽ tập trung huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, khuyến khích đồng bào tham gia phát triển du lịch, từ đó tạo sinh kế cho bà con, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.


Mè Thu Thuỷ