dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Sơn La nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đồng bào dân tộc La Ha phát triển sản xuất...

Sơn La quan tâm đời sống bà con dân tộc thiểu số

Người La Ha là một trong những đồng bào dân tộc thiểu số ít người ở tỉnh Sơn La. Họ có tập quán du canh, sinh sống trên các triền đồi vùng sâu, vùng xa của vùng Tây Bắc.

Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha - Ảnh 1.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La dân tộc La Ha cư trú ở 4 huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mộc Châu; dân số chiếm gần 0,75% tổng dân số toàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc.

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, theo chân cán bộ xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chúng tôi đến thăm bản Kẻ, một trong những bản có đồng bào dân tộc La Ha sinh sống trên địa bàn huyện Mường La. Bản Kẻ có 41 hộ, 193 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc La Ha. Trước đây, đời sống, kinh tế, xã hội của bà con còn gặp không ít khó khăn. 

Chị Lò Thị Mai, bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, chia sẻ: Trước đây, bà con chúng tôi ở nhà sàn, những con vật nuôi chúng tôi hay nhốt dưới gầm sàn, gây ô nhiễm môi trường lắm. Khi được cán bộ xã tuyên truyền vận động bây giờ gia đình tôi không còn chăn nuôi dưới gầm sàn nữa.

Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha - Ảnh 2.

Cùng với nâng cao ý thức, xây dựng cuộc sống mới, làng bản, việc những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào La Ha cũng đã được người dân nơi đây gìn giữ. Ảnh: Văn Ngọc.

Cùng với Mường La, Thuận Châu là huyện có đông đồng bào dân tộc La Ha sinh sống, tập trung tại các xã Nong Lay, Chiềng La và Liệp Tè, với hơn 560 hộ dân, trong đó hơn 54% số hộ thuộc hộ nghèo. Để  giúp đồng bào La Ha vươn lên xóa đói giảm nghèo, huyện Thuận Châu đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng , hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; chính sách với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...

Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha - Ảnh 3.

Các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất được hỗ trợ, đầu tư thêm, tạo điều kiện thuận lợi cho dân tộc La Ha phát triển. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Thào A Súa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Một trong những giải pháp quan trọng là tập trung triển khai thực hiện các chương trình thúc đẩy phát triển nông nghiệp nhằm giúp đồng bào dân tộc La Ha thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Từ năm 2019 đến nay, huyện Thuận Châu đã hỗ trợ 100% hộ dân tộc La Ha di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở và xây dựng chuồng trại mới với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho 460 hộ cải tạo ao nuôi thủy sản; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 600 người về kỹ thuật trồng cây, ghép mắt, ủ phân trâu, bò... 

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc La Ha có nhiều chuyển biến rõ rệt, người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi được hình thành, cho hiệu quả kinh tế cao.

Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha - Ảnh 4.

Người La Ha đã thay đổi được tập tục chăn nuôi, trồng trọt lạc hậu. Ảnh: Mùa Xuân.

Sơn La quan tâm bảo tồn văn hoá dân tộc La Ha

Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay, đồng bào La Ha là dân tộc thiểu số có dưới 10.000 người, sinh sống tập trung tại 42 bản ở 17 xã thuộc các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mộc Châu. Để đưa dân tộc La Ha vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều quyết định hỗ trợ và phát triển kinh tế -xã hội dân tộc La Ha giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn. Mục tiêu của tỉnh Sơn La là giảm tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 5 đến 7% mỗi năm.

Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha - Ảnh 5.

Đồng bào dân tộc La Ha tổ chức lễ cúng Sên Bản cầu mong sức khỏe cho mọi người, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: Văn Ngọc.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào La Ha cũng được quan tâm. Huyện Thuận Châu đã tổ chức 4 lớp dạy tiếng dân tộc La Ha cho 239 học viên thuộc 2 xã Chiềng La và xã Nong Lay; hỗ trợ thiết bị nhà văn hóa bản cho 13 bản có dân tộc La Ha sinh sống với số tiền 390 triệu đồng; tổ chức khảo tả Lễ cúng bản (Xên bản) của dân tộc La Ha tại xã Nong Lay và Liệp Tè, nhằm giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc La Ha.

Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc La Ha - Ảnh 6.

Có thể nói, với các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào La Ha nói riêng, thời gian qua, cuộc sống của người La Ha vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Mùa Xuân.

Bằng những giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả của tỉnh Sơn La đã giúp đồng bào dân tộc La Ha thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất, ổn định dân cư; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có tiếng mẹ đẻ. Các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất được hỗ trợ, đầu tư thêm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, góp phần giảm dần khoảng cách phát triển giữa các dân tộc trong tỉnh; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo khí thế phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Văn Ngọc