dd/mm/yyyy

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường

Sơn La đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xử phạt trên 1,4 tỷ đồng liên quan đến tài nguyên

Ngày 11/1, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2022; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, thực hiện nội dung cam kết đã ký, các huyện, thành phố đã chủ động triển khai các nội dung quản lý đồng bộ trên các lĩnh vực. Đến nay, đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022-2023 cấp huyện; tổ chức công bố, công khai theo quy định. UBND các huyện, thành phố đã phối hợp với Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 13 Nghị quyết HĐND, 6 quyết định QPPL để thực hiện quản lý đất đai. Chủ động đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng.

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 1.

Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2022; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động xả thải; đổi mới phương thức giám sát qua hình thức trực tuyến, liên tục - camera giám sát truyền trực tiếp qua App điện thoại về các thiết bị di động thông minh để cập nhật, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nguồn nước; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn. Nâng cao chỉ số thu gom và xử lý rác thải gắn với xây dựng các mô hình về quản lý, bảo vệ môi trường, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể.

Rà soát, thẩm định 14 hồ sơ, dự án có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thẩm định, trình UBND tỉnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 mỏ; cấp 5 giấy phép thăm dò, 4 giấy phép khai thác; phê duyệt trữ lượng 4 mỏ, phê duyệt đề án đóng cửa 3 mỏ, thu hồi 1 giấy phép khai thác; tạm dừng hoạt động 2 mỏ. Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, giám sát, trả lời dư luận xã hội về hoạt động khai thác khoáng sản tại Mỏ Niken bản Phúc; Mỏ than Vân Hồ, Phù Yên…Công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm được siết chặt. Trong năm, đã phát hiện, xử lý 301 vụ vi phạm về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; 2 cơ sở vi phạm về môi trường; 18 vụ vi phạm khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1,4 tỷ đồng.

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 2.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phùng Kim Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT Sơn La cho biết: Ngay sau khi ký cam kết, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã cơ bản thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Thành lập các tổ giám sát, các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; ký cam kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản trên địa bàn về bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, cam kết không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm.

Về kết quả thực hiện cam kết của Chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2022, có 25 chủ giấy phép khai thác khoáng sản đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường. Qua 1 năm thực hiện, cơ bản các Chủ giấy phép đã nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ động khắc phục các hạn chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản. Sử dụng công nghệ, vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, chủ động cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn có một số Chủ giấy phép khai thác không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Năm 2022, Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm 3 đơn vị do vi phạm về khai thác ngoài phạm vi cấp phép, không thực hiện đúng theo nội dung được cấp phép về khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 3.

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 4.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2022; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành TN&MT đã đạt được năm 2022. Năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành TN&MT tiếp tục tập trung tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh với phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả".

Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về tài nguyên và môi trường. Trong đó tập trung triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai sửa đổi; Luật Tài nguyên nước sửa đổi.  Tăng cường cơ chế phối hợp giữa Sở TN&MT với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực thi, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Thiết lập hệ thống theo dõi đánh giá việc quản lý sử dụng tài nguyên; chuyển hoạt động thanh tra, kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 5.

Sơn La đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Ngọc

Đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số ngành TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với mục tiêu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra. Tập trung Quy hoạch đồng bộ, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển KT-XH. Triển khai hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hoàn thành 100% theo kế hoạch 3 chỉ tiêu môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023 của tỉnh. Thiết lập các kênh thông tin (đường dây nóng, thư điện tử, hệ thống hỏi đáp),.... theo dõi, đánh giá, lắng nghe tiếng nói, phản hồi của Nhân dân, doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 6.

Ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La: Quản lý nghiêm tài nguyên và bảo vệ môi trường  - Ảnh 7.

Ký cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2023 với 6 nội dung; cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường với 5 nội dung.

Văn Ngọc