dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Xây dựng Hội Nông dân Thuận Châu vững mạnh

Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh ở vùng Nông thôn Tây Bắc là khát vọng không chỉ của hệ thống chính trị mà còn là khát vọng của nông dân

Hội Nông dân có vai trò đặc biệt ở vùng Nông thôn Tây Bắc

Phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng Nông thôn Tây Bắc. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu hút, kết nạp hội viên.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của hội viên nông dân; nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán, trao đổi hàng hóa nông sản gặp không ít khó khăn.

Bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu, cho biết: Xác định công tác phát triển hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp hội viên cho Hội Nông dân các xã, thị trấn. Thường xuyên tuyên truyền, đổi mới nội dung sinh hoạt phát triển hội viên mới. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất; tạo mọi điều kiện cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả...

Hội Nông dân Thuận Châu làm tốt công tác phát triển hội viên - Ảnh 1.

Tập huấn công tác Hội và Phong trào nông dân năm 2021 cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Thuận Châu. Ảnh: Thuỷ Tiên.

Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2021, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã kết nạp mới được gần 900 hội viên, nâng tổng số hội viên của Hội lên hơn 30.300 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 29 cơ sở và 391 chi hội.

Để có được những kết quả đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền 398 buổi học tập quán triệt các nội dung về Nghị quyết của Đảng, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động thu hút hơn 31.800 lượt hội viên tham gia.

Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của huyện mở 16 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và chi hội gắn công tác Hội với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng...

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân các xã, thị trấn còn phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức gần 300 buổi tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 16.000 lượt hội viên nông dân.

Hội Nông dân Thuận Châu làm tốt công tác phát triển hội viên - Ảnh 2.

Hội viên nông dân xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Tuệ Linh.

Chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên nông dân và cộng đồng dân cư thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covi-19, vừa phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cán bộ, hội viên nông dân.

Cử 5 cán bộ Hội Nông dân tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2021 tại Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Các cấp hội tổ chức được 196 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, tài chính Hội; kiểm tra thực hiện dự án Qũy hỗ trợ nông dân...

Cải thiện vị thế nông dân ở vùng Nông thôn Tây Bắc

Đặc biệt là tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong năm 2021, có hơn 14.000 hộ đăng ký "Sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Hỗ trợ xóa được 10 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo.

Hội Nông dân Thuận Châu làm tốt công tác phát triển hội viên - Ảnh 3.

Từ nguồn vốn vay phát triển sản xuất, nhiều hội viên nông dân huyện Thuận Châu đã đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: Mùa Xuân.

Thực hiện đề án 24 về thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ, hội nông dân nghề nghiệp. Theo đó,  năm 2021, Hội Nông dân các cấp đã thành lập 2 tổ hợp tác, 17 tổ, hội nông dân nghề nghiệp, 6 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Hội Nông dân Thuận Châu làm tốt công tác phát triển hội viên - Ảnh 4.

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu đã đầu tư chăn nuôi bò vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát triển thêm 672 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân;  hiện nguồn Quỹ hỗ trợ Hội nông dân do huyện quản lý hơn 9,4 tỷ đồng, trong đó Quỹ hỗ trợ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là 2,5 tỷ đồng, còn lại là Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện. Nhận ủy thác với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, với tổng dư nợ 622 tỷ đồng cho 8.119 hội viên vay phát triển sản xuất kinh doanh.

 Bà Nguyễn Thúy Ngọc, cho biết thêm: Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Làm tốt công tác liên kết 4 nhà để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm, giúp đỡ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó xóa nhà tạm, nhà dột nát... Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực tuyên truyền miệng cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở; tư vấn thành lập, quản lý phát triển HTX kiểu mới.


Mùa Xuân - Tuệ Linh