dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Phù Yên khởi sắc nhờ Nông thôn mới

Năm 2021, huyện Phù Yên (Sơn La) chịu ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19 gây ra nhưng diện mạo Nông thôn mới trên địa bàn vẫn có nhiều khởi sắc.

Phù Yên bứt phá 

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phù Yên đã tổ chức giao ban theo tháng, quý họp để thống nhất chủ trương, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nông thôn mới Phù Yên khởi sắc - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, tạo thuận tiện cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Mùa Xuân.

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí bám sát kế hoạch của UBND huyện về việc xây dựng xã Huy Tân, Huy Thượng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng thời, giữ vững, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đang xây dựng đạt chuẩn.

Thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện.

Nông thôn mới Phù Yên khởi sắc - Ảnh 2.

Hệ thống kênh mương xã Tường Phù được kiên cố hóa đảm bảo tưới tiêu cho đồng ruộng của người dân. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngoài ra, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covi-19, vừa triển khai thực hiện tốt phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới". Qua đó, đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, vệ sinh môi trường, nhà ở dân cư tại các xã. Đặc biệt là tại 2 xã Huy Tân, Huy Thượng đã huy động được hơn 3.200 lượt người tham gia, thực hiện phát dọn 18,29 km đường, san xúc 25m3 đất, xây dựng 600m đường hoa, nạo vét 40m kênh mương, đổ bê tông 431m đường giao thông, vận động các bản huy động người dân tự chỉnh trang nhà cửa, trồng 360 cây ban...

Tuyên truyền được 60 lượt bằng nhiều hình thức như, xe lưu động, buổi chiếu phim cho người dân; in, căng treo 12 khẩu hiệu, hơn 950 pano tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả lớn trong năm qua ở Phù Yên

Năm 2021, huyện đã triển khai đầu tư khởi công 10 công trình giao thông, trường học, cấp nước sạch nông thôn, với tổng vốn đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng. Hỗ trợ 360 triệu đồng cho 2 xã Huy Tân, Huy Thượng  cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

Nông thôn mới Phù Yên khởi sắc - Ảnh 3.

Huyện Phù Yên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển trồng cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

 Kiên cố hóa được 16 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài gần 6,3 km, tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng.

Đến nay, số tiêu chí của huyện đạt bình quân 14 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí/xã so với kết quả đạt năm 2020, đạt 100% kế hoạch).

Nông thôn mới Phù Yên khởi sắc - Ảnh 4.

Nhiều công trình nước sạch nông thôn được đầu tư, giúp người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Tuệ Linh.

Ông Cầm Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Huy Thượng, chia sẻ: Để xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp ngày công, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng... Nhờ vậy, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, bà con nhân dân đã hiến gần 2.000 nghìn m2 đất xây dựng hạ tầng, đường giao thông; đóng góp trên 10.300 ngày công và trên 2,1 tỷ đồng để bê tông hóa hơn 15,6 km đường giao thông nội bản, liên bản; 5 nhà văn hóa bản; xây mới 2 nhà lớp học học; 2 công trình nước sinh hoạt, 2 công trình đập thủy lợi...

Với những cách làm đó, đến hết năm 2021, huyện Phù Yên có thêm 2 xã Huy Tân, Huy Thượng đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9 xã, trở thành huyện đầu tiên của Sơn La có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nông thôn mới Phù Yên khởi sắc - Ảnh 5.

Tập thể lãnh đạo xã Huy Thượng đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Bí thư Huyện ủy Phù Yên, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Với 9 xã đã về đích nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.


Mùa Xuân - Tuệ Linh