dd/mm/yyyy

Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”

Ngày 14/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

Hội viên nông dân mở rộng quy mô sản xuất

Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Củ được thành lập trên cơ sở của HTX Trường Tiến với 15 hội viên với quy mô 15ha cây ăn quả có múi gồm: Cam, bưởi và Quýt. Theo đó, mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp sẽ góp phần mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo việc làm cho nông dân, phát huy được tiềm năng và thế mạnh ở địa phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc hình thành và phát triển hợp tác xã kiểu mới, chi hội nông dân nghề nghiệp đã thể hiện được vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Chi hội hoạt động theo nguyên tắc "5 tự, 5 cùng". Cụ thể: “5 tự” là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và “5 cùng” cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên với nông dân toàn xã trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, nhanh và bền vững. Khẳng định vai trò quan trọng trong hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho kinh tế hộ trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ, tiếp cận thị trường.

Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng” trong xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 1.

Trao Quyết định thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Ảnh: Hoàn Minh

Nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ nông dân

Phát biểu tại Lễ ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ xã Chiềng Ban là lựa chọn phù hợp và là hướng đi đúng trong đổi mới mô hình tổ chức chi hội, huy động các nguồn lực để xây dựng chi hội nghề nghiệp điển hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh ngành nghề tại địa phương, nâng cao đời sống cho hội viên, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững. Thông qua đó góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt Hội ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội. Tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh. Đồng thời tạo lập nhanh các yếu tố để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị: Hợp tác xã Trường Tiến, Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Củ cần nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động hỗ trợ, trong đó chú trọng những lĩnh vực mà nhân dân đang có nhu cầu như việc cung ứng các dịch vụ và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân; Tập hợp, thu hút các cá nhân có khả năng và có tiềm năng làm thành viên. Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản trị hợp tác xã năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài với hợp tác xã, tạo được mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể.

Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng” trong xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 2.

Lễ Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Ảnh: Hoàn Minh

Liên kết, hợp tác trong các khu vực có liên quan, hỗ trợ lẫn nhau; tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức hợp tác xã mạnh, có tiềm lực, có kinh nghiệm trong huyện, trong tỉnh, trong nước; Phát huy sức mạnh nội tại của hợp tác xã, trên cơ sở tiếp tục đổi mới cả về tư duy, tổ chức và cách thức hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác theo cơ chế thị trường, phù hợp với các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và phát triển cộng đồng.

Tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; Thực hiện tốt các chức năng: tổ chức sản xuất; cung ứng đầu vào; tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy kinh tế hợp tác xã mới đủ mạnh và có sức cạnh tranh trên thị trường, có năng lực phát triển bền vững; Tự nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tự đổi mới, năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. 

Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng” trong xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ phân bón hữu cơ cho các thành viên Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ. Ảnh: Hoàn Minh

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Củ, xã Chiềng Ban trên 4 tấn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Văn Ngọc