dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Tổ chức Hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất

Sáng nay 20/4, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Chi nhánh ngân hàng Agribank tỉnh tổ chức Hội thảo thúc đẩy, hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Tới dự, có ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình; lãnh đạo ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hoà Bình, cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể đến dự Hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất. 

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Agribank tỉnh, tạo điều kiện cho các hộ nông dân vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. Góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội Nông dân Hòa Bình: Tổ chức hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình phối hợp với với chi nhánh ngân hàng Agribank tỉnh tổ chức Hội thảo thúc đẩy, hỗ trợ nông dân vay vốn.

Hội Nông dân tỉnh và chi nhánh Agribank các cấp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã phối hợp tổ chức các thỏa thuận hợp tác như: Phối hợp trong công tác tuyên truyền Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; các văn bản hướng dẫn của ngân hàng Nhà nước, các quy định của Agribank về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Kịp thời kiện toàn và thành lập tổ vay vốn, thường xuyên kiểm tra giám sát, tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn…

Hội Nông dân Hòa Bình: Tổ chức hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình và chi nhánh ngân hàng Agribank tỉnh lấy ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo, để đưa ra các giải pháp triển khai hiểu quả nhất.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết: Hoà Bình là tỉnh miền núi, địa bàn hoạt động rộng, giao thông đi lại nhiều khó khăn, dân cư sống rải rác, mặt bằng dân trí không đồng đều. Quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, do đó ảnh hưởng không ít đến việc triển khai và thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thống nhất xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thảo thúc đẩy, hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm cho người nông dân. Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo… góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nông dân.

Hội Nông dân Hòa Bình: Tổ chức hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất - Ảnh 3.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất.

Hội Nông dân Hòa Bình: Tổ chức hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động, tập hợp hội viên, xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Góp phần thực hiện Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây là chính sách quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả cho vay trên địa bàn tỉnh, giúp hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn tiếp cận vốn tín dụng thuận tiện hơn. Vốn vay đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã khai thác được tiềm năng thế mạnh của của từng vùng, từng địa phương góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời, giúp hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đầy đủ, đúng kỳ hạn đã cam kết với Agribank chi nhánh nơi cho vay. Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay thông qua tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý, nợ xấu luôn ở mức thấp.

Hội Nông dân Hòa Bình: Tổ chức hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình luôn chỉ đạo các cơ sở Hội, bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của của địa phương, chấp hành các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Agribank về cho vayphát triển sản xuất.

Theo ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình, Hội với Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình ký thỏa thuận hợp tác số 03/TTHT, ngày 16/11/2016 về tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ. 100% Hội Nông dân các huyện, thành phố đã ký thoả thuận hợp tác với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố. Trong quá thực hiện hợp tác giữa Hội và Agribank luôn nhận được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành tổ chức tại địa phương.

Việc hợp tác với ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hoà Bình, đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con hội viên vay vốn sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả, vươn lên hội nhập với thị trường hàng hóa, làm giảm tình trạng vay nặng lãi tại khu vực nông thôn. Nhờ được vay vốn tử ngân hàng Agribank đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Góp phần tích cực vào kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên.

Hội Nông dân Hòa Bình: Tổ chức hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất - Ảnh 6.

Hội thảo đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân vay vốn phát triển kinh tế.

"Để tạo điều kiện thuận lợi, cho hội viên nông dân vay vốn từ ngân hành Agribank, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ vay vốn tại những nơi thực hiện sáp nhập thôn, xóm phù hợp với tình hình địa phương. Duy trì tổ vay vốn hoạt động liên tục, hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý tổ vay vốn cho cán bộ Hội và tổ trưởng tổ vay vốn. Phối hợp với các ngành tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm làm ăn cho hội viên, giúp hội viên có đủ kiến thức, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Thường xuyên trao đổi thông tin, về việc thực hiện thoả thuận hợp tác giữa hai ngành, nhất là những tồn tại vướng mắc để phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm. Tăng cường kiểm tra và nâng cao chất lượng kiểm tra của Ban chỉ đạo đối với hoạt động của tổ vay vốn. Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng tổ vay vốn", ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hoà Bình cho biết: Hàng năm, chúng tôi ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nội dung đã thỏa thuận; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nội dung cơ bản của Nghị định 55 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 116 của Chính phủ. Đồng thời phối hợp với Hội Nông dân kiểm tra, giám sát thực hiện thỏa thuận hợp tác, tập huấn cho cán bộ hội, tổ trưởng tổ vay vốn…

Chúng tôi luôn ưu tiên đủ vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và theo các thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân tỉnh nói riêng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Agribank chi nhánh các  huyện, thành phố, tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác 03/TTHT, giữa Agribank với Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã ký kết.

Hà Hoàng