dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Hội Nông dân Sơn La đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.


Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Phát huy vai trò của nông dân

Với một lực lượng đông đảo ở các thôn, bản, phường, xã trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân Sơn La đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần quan trọng phát trong triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Xã Cò Nòi, một trong những xã hoạt động của hiệu quả các phong trào của nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của tổ chức Hội, vì thế hàng năm Ban Chấp hành Hội đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Hội Nông dân. Hàng quý, hàng tháng, Ban Thường vụ Hội có lịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy để hoạt động và xin chỉ đạo trong công tác lãnh đạo của Hội.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 2.

Hội Nông dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) hiện có 29 chi hội, 1.535 hội viên. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cò Nòi cho biết: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng. Hội Nông dân xã Cò Nòi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của tổ chức Hội trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. Vì vậy, nhiệm kỳ qua tổ chức Hội từ xã đến chi hội đã tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức hội, trong các hoạt động phong trào của hội.

Kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng và hội cấp trên về tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. đặc biệt đối với các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng dư luận xã hội, không để xảy ra có điểm nóng, từ đó những vấn đề nổi cộm ở nông thôn đã kịp thời được giải quyết, góp phần giữ vững ổn định an ninh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn xã. Trong nhiệm kỳ các chi hội trong xã đã tổ chức được 240 cuộc tuyên truyền thu hút được trên 18.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, Chính sách, pháp luật của nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đến cán bộ, hội viên, nông dân trong xã.

"Góp phần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh, Hội Nông dân xã giới thiệu và vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền. Ban Chấp hành Hội cũng tham mưu với cấp ủy Đảng đề cử các đảng viên ưu tú tham gia công tác hội, tích cực vận động đảng viên tham gia tổ chức Hội. 100% các đồng chí cán bộ Đảng ủy, chi ủy các thôn, các đồng chí trong ban công tác mặt trận đều tích cực tham gia sinh hoạt hội",  ông Tiện nói.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 3.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 4.

Những năm qua Hội Nông dân xã Cò Nòi đã tịch cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: Văn Ngọc

 Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, được các cấp hội trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt; phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên, duy trì, đổi mới nội dung sinh hoạt thiết thực, hiệu quả; kiện toàn ban chấp hành, ban Thường vụ và các chức danh còn thiếu theo đề án đã được thông qua.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 5.

Chi hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Bà Quàng Thị Hương, Trưởng Ban Xây dựng Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Đến nay, toàn tỉnh có 199/204 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội nông dân; 2.252 chi hội, sau khi sáp nhập còn 2246 chi hội; kết nạp mới được 3.554 hội viên, nâng số hội viên lên 170.802 hội viên, tăng 919 hội viên so với năm 2021 Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh còn thiếu theo đề án đã được duyệt, cho ý kiến bầu và kiện toàn bổ sung các chức danh chủ chốt của Hội Nông dân cấp huyện".

Thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh chủ chốt Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 -2028 đảm bảo theo Quy định số 348-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 21/3/2022.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 6.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 7.

Chi hội nông dân Tiểu khu 66, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân thi đua phát triển kinh tế

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai tới 12 huyện, thành phố có sự tham gia của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. Trong năm toàn tỉnh có 100.682 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó có trên 53.484 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, có 580 hộ được Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Hội Nông dân tỉnh vinh danh nhân dịp ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và các đợt tổng kết thi đua của Hội Nông dân tỉnh.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 8.

Những năm qua hội viên Nông dân xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La) đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Thiện, Chủ Tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết. Hội Nông dân huyện có trên 17.880 hội viên, sinh hoạt tại 26 cơ sở Hội, 207 chi hội. Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội Nông dân huyện Phù Yên đã đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, qua đó không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Cấp Hội Nông dân huyện Phù Yên (Sơn La) đã tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực. Để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, các cấp Hội trong huyện đã chủ động thay đổi nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ nông dân, lấy lợi ích thiết thực của nông dân làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua. Đồng thời, các cấp Hội đã duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là các phong trào: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, số hộ được vay qua NH chính sách XH là 3.447 hộ hội viên; dư nợ là 141,664 tỷ. Hội nông dân huyện Phù Yên có trên 10.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả, qua rà soát sơ bộ tại các cơ sở Hội có 3.400 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó: cấp xã 3.246 hộ, cấp huyện 215 hộ, cấp tỉnh 35 hộ, cấp trung ương 01 hộ.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 9.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 10.

Huyện Phù Yên (Sơn La) đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, các các hội đã tích cực vận động nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tích cực tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; đưa nội dung xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, bền vững hơn, tích cực xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 11.

Hội viên Nông dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lèo Văn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới một cách đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, các Chi hội nông dân tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những việc nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay hệ thống giao thông nông thôn đã đạt  nhựa hóa, bê tông hóa; nhà văn hóa thôn, xóm được đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Đường làng ngõ xóm thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, nhiều bồn hoa và cây xanh được người dân tự giác trồng và chăm sóc tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 12.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 13.

Hội viên Nông dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của tổ chức Hội. Hội Nông dân Sơn La đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giới thiệu với cấp uỷ chính quyền địa phương kết nạp mới được 1.081 đảng viên. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" . Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 14.

Hội Nông dân Sơn La ngày càng vững mạnh. Ảnh: Văn Ngọc

Tổng kết 20 năm hiện thực hiện Chỉ thị số 59 ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn". Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo.

Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Xây dựng Hội nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức tại Sơn La. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 ngày 02/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới".

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 15.

Nông dân Sơn La tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - Ảnh 16.

Thu nhập của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân Sơn La, trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác Hội, Hội Nông dân Sơn La tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên; thường xuyên, sâu sát trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của nông dân để phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng, tích cực bám sát cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn, phức tạp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Hội.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh