dd/mm/yyyy

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển, bền vững

Trong 2 ngày (17 và 18/5), Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Mường La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công.

Clip: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại

Đồng hành cùng nông dân đi lên

Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành phố. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh; Hội Nông dân các huyện, thành phố và 135 đại biểu đại diện cho hơn 14.700 hội viên

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Mường La (Sơn La) đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Mường La lần thứ X đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Hội, vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Mường La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong 5 năm, đã kết nạp được 2.147 hội viên mới; phối hợp tổ chức 63 lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản cho hơn 5.500 lượt hội viên nông dân; giúp 25 hội viên hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo; tạo điều kiện cho hơn 3.200 hội viên vay vốn hơn 133 tỷ đồng; vận động hội viên nông dân hiến trên 51.600 m2 đất, đóng góp 290 nghìn ngày công lao động, trên 15 tỷ đồng làm mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trên 2.500km đường giao thông nông thôn.

Với chủ đề: "Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển, bền vững", nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Mường La phấn đấu hằng năm kết nạp mới từ 300 hội viên trở lên; có 60% hộ hội viên nông dân đăng ký và phấn đấu có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ "Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp theo tiêu chí của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;100% hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng trưởng, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện từ 300 triệu đồng trở lên; phấn đấu xây dựng mô hình bò sinh sản hỗ trợ hội viên nông dân nghèo đạt từ 15 con trở lên; mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất từ 1- 2 mô hình "Dân vận khéo" có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Mường La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nhiều đại biểu mong muốn, nhiệm kỳ tới, các đại biểu sẽ phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm, triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Hội, đặc biệt thực hiện tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp, Nhà nước, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối cho hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất; thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ bằng hình thức tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân xã Mường Bú tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 4.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 5.

Những năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Mường La có thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Vinh

Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh

Phát biểu tại Đại hội, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Biểu dương những thành tích đạt được của giai cấp nông dân và Hội Nông dân huyện rong nhiệm kỳ qua. Chủ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị trong thời gian tơi, Hội Nông dân Mường La: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên; các vấn đề có liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào Hội, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 6.

ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa.

Phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay cách làm tốt, những mô hình điển hình trong sản xuất để nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu. Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình, làng, xã văn hoá, xây dựng gia đình nông dân ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ. Tạo điều kiện để nông dân tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 7.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Vinh

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở địa bàn nông thôn, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án kinh tế - xã hội, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn...; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên nông dân.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện cần thể hiện hơn nữa vai trò là cầu nối trong liên kết "6 nhà" trong hoạt động hỗ trợ nông dân gồm: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà băng, nhà phân phối. Tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 8.

Mường La: Xây dựng Hội Nông dân giàu có, văn minh, hiện đại - Ảnh 9.

Đại hội đã tổ chức bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mường La khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Vinh

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã tổ chức bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mường La khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đại biểu chính thức, dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Hội Nông Dân tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân; Hội Nông dân huyện Mường La trao Giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh