dd/mm/yyyy

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét

Ngày 17/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La).

Clip: Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội nông dân

Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La) có 34 thành viên, được thành lập trên cơ sở của HTX dịch vụ nông nghiệp Nặm Ét. Chi hội phát triển, thâm canh các loại cây ăn quả như: Cam, Quýt, bưởi… với trên 12ha và trên 650 đàn ong.

Việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp nhằm phát huy tiềm lực sẵn có, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa chi hội, với hội viên nông dân trở thành mô hình điểm để phát triển kinh tế tập thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, nâng cao đời sống kinh tế của hội viên nông dân. Chi hội hoạt động theo nguyên tắc "5 tự" (tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và "5 cùng" (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề, sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi).

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét  - Ảnh 2.

Trao Quyết định thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét. Ảnh: Văn Ngọc

Liên kết nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân

Phát biểu tại Lễ ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp là sự lựa chọn phù hợp và là hướng đi đúng trong đổi mới mô hình tổ chức chi hội, huy động các nguồn lực để xây dựng chi hội nghề nghiệp điển hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh ngành nghề tại địa phương, nâng cao đời sống cho hội viên, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững.

Thông qua đó góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt Hội ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội; Tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; Đồng thời tạo lập nhanh các yếu tố để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét  - Ảnh 3.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị, đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nậm Ét, Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong, xã Nậm Ét: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động hỗ trợ, trong đó chú trọng những lĩnh vực mà nhân dân đang có nhu cầu như việc cung ứng các dịch vụ và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Tập hợp, thu hút các hộ gia đình, cá nhân có khả năng và có tiềm năng làm thành viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài với hợp tác xã, với chi hội tạo được mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể.

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét  - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Lễ Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét. Ảnh: Văn Ngọc

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét  - Ảnh 5.

Lễ ra mắt Lễ Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức hợp tác xã, chi hội nông dân mạnh, có tiềm lực, có kinh nghiệm trong huyện, trong tỉnh, trong nước để hoạt động, phát triển. Phát huy sức mạnh nội tại của hợp tác xã, chi hội trên cơ sở tiếp tục đổi mới cả về tư duy, tổ chức và cách thức hoạt động theo cơ chế thị trường, phù hợp với các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và phát triển cộng đồng.

Tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ còn nhẩm Thực hiện tốt các chức năng: tổ chức sản xuất; cung ứng đầu vào; tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy hoạt động của hợp tác xã, chi hội mới đủ mạnh và có sức cạnh tranh trên thị trường, phát triển bền vững. Tự nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tự đổi mới, năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Văn Ngọc